THÔNG TIN


Giò Heo Hầm Bát Trân

Giá: 459.000VNĐ

459000