THÔNG TIN


Tôm sú sốt tứ xuyên

Giá: 620.000VNĐ

620000/ 1kg